QNAP myQNAPcloud Connect

QNAP myQNAPcloud Connect 1.3

Miễn phí
Accesses and manages the data from QNAP NAS
Người dùng đánh giá
 
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.3.4 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
QNAP Systems, Inc.
Gain direct access to the published service of the QNAP NAS. Set up the login and other authentication parameters and automatically route your access to avoid prolonged search and connection times. Manage files, save changes, remove elements and import data in real time.
QNAP myQNAPcloud Connect là một chương trình đó sẽ giúp cô truy cập được xuất bản dịch vụ của Turbo NAS nhanh chóng và securely trên Internet. You sẽ có thể kết nối với Turbo NAS và dễ dàng quản lý các tập tin bằng kéo và bỏ trong Windows Explorer.
Thông tin được cập nhật vào: